8268.
Taighde agus teagasc 5 (2005)
Coláiste Ollscoile Naomh Muire
8269.
Mac Coinnigh (Marcas): Foirmeacha seanfhoclacha na Gaeilge: aicmiú agus catagóiriú.
In Taighde agus teagasc 5 (2005), pp. 1–12.

8270.
Mac Labhraí (Seán): Pádraig Ó Pronntaigh: scríobhaí.
In Taighde agus teagasc 5 (2005), pp. 13–32.

8271.
Mac Lochlainn (Antain): Fadhbanna san aistriúchán ó Ghàidhlig go Gaeilge.
In Taighde agus teagasc 5 (2005), pp. 33–39.

8272.
Ó Dónaill (Caoimhín): Gnéithe de chumadh agus de struchtúr Talland Étair.
In Taighde agus teagasc 5 (2005), pp. 40–52.

8273.
Ó Labhraí (Joe), Ó Mianáin (Pádraig): Ainmneacha dílse an Bhíobla: an Sean-Tiomna.
In Taighde agus teagasc 5 (2005), pp. 53–99.

8274.
Garland (Jill): Measúnacht sa tumoideachas: súil ar an litríocht.
In Taighde agus teagasc 5 (2005), pp. 128–138.

8275.
Loughran (Deirdre), Mhic Aoidh (Eibhlín): Curaclam saibhrithe i scoileanna lán-Ghaeilge.
In Taighde agus teagasc 5 (2005), pp. 139–156.

8276.
Ní Bhaoill (Máire): Taighde ar thús na léitheoireachta foirmiúla sna scoileanna lán-Ghaeilge.
In Taighde agus teagasc 5 (2005), pp. 157–183.