7723.
Ó Murchú (Séamas): ‘Ceart’ agus ‘mí-cheart’ i múineadh na Gaeilge.
In TnaG 2 (1981), pp. 84–95.