7719.
Uí Ghrádaigh (Déirdre): Múineadh léitheoireacht na Gaeilge mar dhara teanga sa bhunscoil.
In TnaG 2 (1981), pp. 23–41.