7718.
Ó Conchúir (Dónal): An drámaíocht chruthaitheach mar áis teagaisc i múineadh na Gaeilge.
In TnaG 2 (1981), pp. 5–22.