7680.
Teagasc na Gaeilge: iris Chomhar na Múinteoirí Gaeilge 2 (1981)
Comhar na Múinteoirí Gaeilge
7718.
Ó Conchúir (Dónal): An drámaíocht chruthaitheach mar áis teagaisc i múineadh na Gaeilge.
In TnaG 2 (1981), pp. 5–22.

7719.
Uí Ghrádaigh (Déirdre): Múineadh léitheoireacht na Gaeilge mar dhara teanga sa bhunscoil.
In TnaG 2 (1981), pp. 23–41.

7720.
Ó Súilleabháin (Eoghan): Múineadh na modhanna múinte.
In TnaG 2 (1981), pp. 42–64.

7721.
Mac Éinrí (Eoghan): Múineadh na Gaeilge i mbunscoileanna an Tuaiscirt.
In TnaG 2 (1981), pp. 65–71.

7722.
Ó Baoill (Dónall P.): Cad é an ní earráid?
In TnaG 2 (1981), pp. 72–81.

7723.
Ó Murchú (Séamas): ‘Ceart’ agus ‘mí-cheart’ i múineadh na Gaeilge.
In TnaG 2 (1981), pp. 84–95.

7724.
Mac Mathúna (Liam): Gnéithe d’fhoghlaim agus d’úasáid dara teangacha in Éirinn.
In TnaG 2 (1981), pp. 96–105.

7725.
Nic Éinrí (Úna): Úrchúrsa Gaeilge sna coláistí oideachais.
In TnaG 2 (1981), pp. 106–111.

7726.
Ó Murchú (Séamas): Nótaí gramadaí: an rangabháil leanúnach.
In TnaG 2 (1981), pp. 112–115.