7670.
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
7671.
Greene (David): The ‘act of truth’ in a Middle Irish story.
In Saga och Sed (1976), pp. 30–37.
English translation from LL 35670-35710.