7614.
Taighde agus teagasc 2 (2002)
Coláiste Ollscoile Naomh Muire
7692.
Mac Corraidh (Seán): An Teist Aistrithe in earnáil na Gaelscolaíochta i dtuaisceart na hÉireann.
In Taighde agus teagasc 2 (2002), pp. 9–22.

7693.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Doimhne an dúchais: éagsúlacht san aistriú teanga i gCeap Breatainn na hAlban Nua.
In Taighde agus teagasc 2 (2002), pp. 62–91.

7694.
Ó Labhraí (Joe): Liosta focal as An Breithiúnas Deireanach, seanmóir leis an Athair Hugh McFadden.
In Taighde agus teagasc 2 (2002), pp. 92–115.

7695.
Ó Laoire (Lillis): Níl na daoine chomh te dá chéile agus a bhí siad: meafair agus moráltacht i nGaeilge Thír Chonaill.
In Taighde agus teagasc 2 (2002), pp. 116–132.

7696.
Ó Mianáin (Pádraig): Na coláistí Éireannacha ar an Mhór-Roinn: cúlra agus forás.
In Taighde agus teagasc 2 (2002), pp. 133–209.

7697.
Ó Murchú (Micheál A.): Úsáid sloinnte agus teideal i nGaeilge an lae inniu.
In Taighde agus teagasc 2 (2002), pp. 210–242.