7571.
Ó Catháin (Brian) (ed.): Sochtheangeolaíocht na Gaeilge / in eagar ag Brian Ó Catháin.
LCC, 39. Maigh Nuad: An Sagart, 2009. 235 pp.
7572.
Ní Neachtain (Máire): An spás poiblí a dheimhniú don Ghaeilge i bpobail Ghaeltachta.
In LCC 39 (2009), pp. 6–15.

7573.
McLeod (Wilson): Gaelic in Scotland: ‘existential’ and ‘internal’ sociolinguistic issues in a changing policy environment.
In LCC 39 (2009), pp. 16–61.

7574.
Hickey (Raymond): Language use and attitudes in Ireland: a preliminary evaluation of survey results.
In LCC 39 (2009), pp. 62–89.

7575.
Ó Curnáin (Brian): Mionteangú na Gaeilge.
In LCC 39 (2009), pp. 90–153.

7576.
Ó Giollagáin (Conchúr): Torthaí an Staidéir chuimsithigh teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: impleachtaí don phobal agus don stát.
In LCC 39 (2009), pp. 154–187.

7577.
Ní Laoire (Siobhán): Ionramháil stíle mar chleachtas sóisialta: códmhalartú agus iasachtaíocht i gcorpas comhaimseartha Gaeilge.
In LCC 39 (2009), pp. 188–219.

7578.
Ní Ghallachair (Anna): ‘Ciúnas, bóthar, cailín, bainne’: ag filleadh ar an Ghaeilge.
In LCC 39 (2009), pp. 220–233.