7514.
Ó Fiannachta (Pádraig): Aguisín le Clár lámhscríbhinní Gaeilge I, II (DIAS 1978, 1980).
In IMN (1983), p. 150.