7477.
Irisleabhar Mhá Nuad (1983)
An Sagart
7478.
Ó Sé (Mícheál): Raidió na Gaeltachta.
In IMN (1983), pp. 93–104.

7479.
Ó Fiannachta (Pádraig): Seanmóireacht Ghaeilge san ochtú agus san naoú haois déag.
In IMN (1983), pp. 141–149.

7514.
Ó Fiannachta (Pádraig): Aguisín le Clár lámhscríbhinní Gaeilge I, II (DIAS 1978, 1980).
In IMN (1983), p. 150.