7442.
Aiste: rannsachadh air litreachas Gàidhlig.
Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu
1754-4270
Vol. 1– (2007–): deasaichte le Michel Byrne, Thomas Owen Clancy & Roibeard Ó Maolalaigh.

Classifications:

7443.
Aiste: rannsachadh air litreachas Gàidhlig 1 (2007): Centennary essays on Gaelic literature.
Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu

7446.
Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu

9314.
Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu

16360.
Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu