7435.
Irisleabhar Mhá Nuad (1980)
An Sagart
7436.
Ó Cathasaigh (Roibéard): An Diabhal i mbéaloideas na hÉireann.
In IMN (1980), pp. 39–70.

7437.
Ó Fiannachta (Pádraig): Briathar Dé agus briathra daoine sa tseanré.
In IMN (1980), pp. 71–84.