7431.
Irisleabhar Mhá Nuad (1979)
An Sagart
7432.
Ní Bhroin (Gearóidín): Miotas agus litríocht sa Táin.
In IMN (1979), pp. 27–37.

7433.
Ó Doibhlin (Breandán): Ag tiontú Íseáia go Gaeilge.
In IMN (1979), pp. 44–55.

7434.
Ó Fiannachta (Pádraig): Naoimh agus filí Laidine 5ú-9ú haois.
In IMN (1979), pp. 56–68.