601.
Ó Maolalaigh (Roibeard): Forás na ndeirí díspeagtha -ean agus -ein i nGaeilge na hAlban.
In Béalra (2001), pp. 1–43.
Considers the development of diminutive suffixes -én, -ín, -án in Scottish Gaelic.

Classifications:

Indexes:

Words/Proper Names: