600.
Ó Catháin (Brian) (ed.), Ó hUiginn (Ruairí) (ed.): Béalra: aistí ar theangeolaíocht na Gaeilge / eagarthóirí: Brian Ó Catháin & Ruairí Ó hUiginn.
Dán agus tallann, 9. Maigh Nuad: An Sagart, 2001. v + 345 pp.

Classifications:

601.
Ó Maolalaigh (Roibeard): Forás na ndeirí díspeagtha -ean agus -ein i nGaeilge na hAlban.
In Béalra (2001), pp. 1–43.
Considers the development of diminutive suffixes -én, -ín, -án in Scottish Gaelic.

4072.
Ó Baoill (Dónall P.): ‘F’ na haimsire fáistiní.
In Béalra (2001), pp. 70–88.

4073.
Ó Mainnín (Mícheál B.): Athbhreithniú ar an gcur síos a dhéantar ar roinnt consan Gaeilge.
In Béalra (2001), pp. 89–97.
Spectrographic analysis of Irish slender t and d.

4074.
Ó Corráin (Ailbhe): Aspects of voice in the grammatical structure of Irish.
In Béalra (2001), pp. 98–122.

4075.
Ó Sé (Diarmuid): Gnáthach agus leanúnach i mbriathar na Gaeilge.
In Béalra (2001), pp. 123–145.

4076.
McKenna (Malachy): Palatalization and labials in the Irish of Torr, Co. Donegal.
In Béalra (2001), pp. 146–160.

926.
Ó Curnáin (Brian): Deirí nua iolra in Iarthar Chonamara: -uːiː agus -əwiː — hipitéis aicmeach.
In Béalra (2001), pp. 161–180.

4077.
Ó Crualaoich (Conchubhar): Aspects of third-syllable syncope in Old Irish.
In Béalra (2001), pp. 181–198.
Discusses the behaviour of dysyllabic personal endings when a vowel in the immediately preceding second or fourth syllable has not been syncopated, and the ensuing analogical morphological patterns.

4078.
Hughes (A. J.): Na claochluithe tosaigh sa Nua-Ghaeilge scríofa: athbhreithniú sioncronach.
In Béalra (2001), pp. 199–239.

4079.
Ó Catháin (Brian): Die araner mundart (1899) agus canúintí Oileáin Árann.
In Béalra (2001), pp. 240–259.

4080.
O’Malley Madec (Mary): English discourse markers in the speech of native speakers of Irish.
In Béalra (2001), pp. 260–273.

4081.
Ó hÚrdail (Roibeárd): Éagsúlacht i gcomhréir an réamhfhocail i nGaeilge na Mumhan.
In Béalra (2001), pp. 274–345.