5880.
Ó hUiginn (Ruairí) (ed.): Ceist na teanga / in eagar ag Ruairí Ó hUiginn.
LCC, 31. Maigh Nuad: An Sagart, 2001. 234 pp.
5881.
Ó Ruairc (Maolmhaodhóg): An bhfuil éalang ar an nGaeilge nó ar a nGaeilgeoir?
In LCC 31 (2001), pp. 7–67.

5882.
McLeod (Wilson): A’ Ghàidhlig anns an 21mh linn: sùil air adhart.
In LCC 31 (2001), pp. 90–109.

5883.
Ó Catháin (Brian): Dearcadh an teangeolaí ar chomharthaí sóirt Ghaeilge an lae inniu.
In LCC 31 (2001), pp. 128–149.
Discuses some phonological, morphological, syntactical and semantical developments in present-day Irish.

5884.
Ó Murchú (Helen): An Ghaeilge mar theanga neamhfhorleathan.
In LCC 31 (2001), pp. 150–224.