5867.
Ó hUiginn (Ruairí) (ed.): Breis faoinár ndúchas spioradálta / in eagar ag Ruairí Ó hUiginn.
LCC, 30. Maigh Nuad: An Sagart, 2000. 146 pp.
5868.
Ó Héalaí (Pádraig): An fhéile i scéalta cráifeacha an bhéaloidis.
In LCC 30 (2000), pp. 7–27.

5869.
Mac Craith (Mícheál): Scáthán shacramuinte na haithridhe: scáthán na sacraiminte céanna.
In LCC 30 (2000), pp. 28–64.

5870.
Herbert (Máire): Gnéithe den naomhsheanchas in Éirinn sa tréimhse réamh-Lochlannach.
In LCC 30 (2000), pp. 65–74.

5871.
Ó Dúshláine (Tadhg): ‘Ag so scéal uafásach eile...': scéalaíocht na seanmóire.
In LCC 30 (2000), pp. 75–97.

5872.
Carey (John): Téacsanna draíochta in Éirinn sa mheánaois luath.
In LCC 30 (2000), pp. 98–117.
On the Old Irish charms. Aguisín: text and Irish translation of (a) an dara ortha: Sankt Gallen, Stiftsbibliothek Codex 1395; (b) an ceathrú ortha: Sankt Gallen, Stiftbibliothek Codex 1395; (c) an chéad ortha: Sankt Gallen, Stiftbibliothek Codex 1395; (d) an ortha sa Codex Sancti Pauli; (e) an ortha sa Leabhar Breac.