5862.
Ó hUiginn (Ruairí) (ed.): Iriseoireacht na Gaeilge / in eagar ag Ruairí Ó hUiginn.
LCC, 28. Maigh Nuad: An Sagart, 1998. 136 pp.
5863.
Mac Murchaidh (Ciarán): Innéacs Léachtaí Cholm Cille I (1970)-XXVII (1997):.
In LCC 28 (1998), pp. 110–136.