5853.
Harrison (Alan): Scotha na Gaeilge: an teanga agus an léann an ochtú haois déag.
In LCC 26 (1996), pp. 123–136.