5849.
Ó hUiginn (Ruairí) (ed.): Léann na Gaeilge: súil siar, súil chun cinn / in eagar ag Ruairí Ó hUiginn.
LCC, 26. Maigh Nuad: An Sagart, 1996. 218 pp.
5850.
Mac Gearailt (Uáitéar): Forbairt na stíle i litríocht phrós na Gaeilge Moiche.
In LCC 26 (1996), pp. 7–49.

5851.
Mac Craith (Mícheál): Litríocht an 17ú haois: tonnbhriseadh an t-seanghnáthaimh nó tonnchruthú an nuaghnáthaim?
In LCC 26 (1996), pp. 50–82.

5852.
Ó Dúshláine (Tadhg): Gealán dúluachra: seanmóireacht na Gaeilge c. 1600–c. 1850.
In LCC 26 (1996), pp. 83–122.

5853.
Harrison (Alan): Scotha na Gaeilge: an teanga agus an léann an ochtú haois déag.
In LCC 26 (1996), pp. 123–136.

5854.
Ó Giolláin (Diarmuid): An cultúr coiteann agus an léann an bhéaloidis.
In LCC 26 (1996), pp. 137–158.