5795.
Ó Corráin (Donnchadh): An chléir agus an léann anallód: an ginealas.
In LCC 16 (1986), pp. 71–86.