5787.
Dagger (Claire): Eithne ban-dia agus ban-naomh.
In LCC 15 (1985), pp. 61–78.