5784.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ár naomhsheanchas / in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta.
LCC, 15. Maigh Nuad: An Sagart, 1985. 138 pp.
5785.
Ó Fiannachta (Pádraig): Betha Choluimb Chille.
In LCC 15 (1985), pp. 11–33.

5786.
McCone (Kim): Beatha mheadarach Bhríde.
In LCC 15 (1985), pp. 34–60.

5787.
Dagger (Claire): Eithne ban-dia agus ban-naomh.
In LCC 15 (1985), pp. 61–78.

5788.
Ó Laoghaire (Diarmuid): Beathaí naomh iasachta i ndeireadh na meánaoise.
In LCC 15 (1985), pp. 79–97.

5789.
de Buitléir (Órlait): Bunús agus forbairt beatha Mheán-Ghaeilge Bhríde.
In LCC 15 (1985), pp. 98–114.

5790.
Ó Riain (Pádraig): Trí eachtraí as beatha bhéil Cholaim Chille.
In LCC 15 (1985), pp. 115–126.

5791.
Herbert (Máire): Beatha Mheán-Ghaeilge Cholm Cille.
In LCC 15 (1985), pp. 127–137.