5739.
Ó Fiannachta (Pádraig): An ceol sa tseanlitríocht.
In LCC 7 (1976), pp. 5–20.

Classifications: