5730.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): An Ghaeilge á múineadh / in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta.
LCC, 9. Má Nuad: An Sagart, 1978. 155 pp.
5748.
Ó Súilleabháin (Séamas V.): Múineadh na dara teanga.
In LCC 9 (1978), pp. 5–18.

6499.
Ó Dubhthaigh (Fiachra): Múineadh na Gaeilge san iar-bhunscoil.
In LCC 9 (1978), pp. 19–43.

5749.
Herbert (Máire): Múineadh na Fiannaíochta.
In LCC 9 (1978), pp. 44–57.