5728.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): An ceol i litríocht na Gaeilge / in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta.
LCC, 7. Má Nuad: An Sagart, 1976. 166 pp.
Rev. by
Nollaig Ó hUrmoltaigh, in Éigse 17/1 (1977), pp. 135-136.
5739.
Ó Fiannachta (Pádraig): An ceol sa tseanlitríocht.
In LCC 7 (1976), pp. 5–20.

5740.
Herbert (Máire): Ár n-uirlisí ceoil.
In LCC 7 (1976), pp. 21–30.
Examines textual evidence for the various types of musical instruments in early Ireland: corn, stoc, crott, timpán, etc.

5741.
Ó Háinle (Cathal): An ceol san fhilíocht chlasaiceach.
In LCC 7 (1976), pp. 31–57.

5742.
Ó Muirí (Damien): Amhráin Chúige Uladh.
In LCC 7 (1976), pp. 58–95.

5743.
Ó Héalaí (Pádraig): An ceol sa bhéaloideas.
In LCC 7 (1976), pp. 96–120.