5727.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): An grá i litríocht na Gaeilge / in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta.
LCC, 6. Má Nuad: An Sagart, 1975. 151 + 151 pp.
5731.
Ó Fiannachta (Pádraig): An grá sa tseancéalaíocht.
In LCC 6 (1975), pp. 5–16.

5732.
Herbert (Máire): An grá sa tseanfhilíocht.
In LCC 6 (1975), pp. 17–31.

5733.
Ó Háinle (Cathal): Na dánta grá.
In LCC 6 (1975), pp. 32–58.

5734.
Ó Fiaich (Tomás): Na hamhráin ghrá.
In LCC 6 (1975), pp. 59–87.

5735.
Ó Héalaí (Pádraig): An grá sa bhéaloideas.
In LCC 6 (1975), pp. 126–150.