5709.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Litríocht an 18ú haois / in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta.
LCC, 4. Má Nuad: An Sagart, 1975.
5710.
Ó Háinle (Cathal): An t-úrscéal nár tháinig.
In LCC 4 (1975), pp. 5–29.

5711.
Ó Fiaich (Tomás): Irish poetry and the clergy.
In LCC 4 (1975), pp. 30–56.

5712.
Ó Muraíle (Nollaig): Toirialach Ó Cearúlláin.
In LCC 4 (1975), pp. 56–87.

5713.
Ó Héalaí (Pádraig): Seán Clárach Mac Dónaill.
In LCC 4 (1975), pp. 88–110.

5714.
Mac Éinrí (Fidélis): Aspects of language in the writings of Eoghan Rua Ó Súilleabháin.
In LCC 4 (1975), pp. 111–131.

5715.
Ó Fiannachta (Pádraig): An barántas: sampla de ghreann agus de gháirsiúlacht na bhfilí.
In LCC 4 (1975), pp. 132–150.
Includes the text of a barántas by Séamas Mac Cruitín, beg. De bhrí go bhfuaireas go fíor an tuarisic; from Maynooth R 69.