2944.
Breifne: journal of Cumann Seanchais Bhreifne.
Cumann Seanchais Bhreifne
Index to Breifne 1959–1986, comp. by Domhnall Mac an Ghallóglaigh: Vol. 7/25 (1987), pp. 513-520.
Guide to the Breifne journal 1958–2002, comp. by Liam Kelly: Vol. 10/39 (2003), pp. 125-145.

Classifications:

5633.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 4 (no. 15, 1972), pp. 335-459.

Rev. by
Brian Ó Cuív, in Éigse 15/3 (Samhradh, 1974), pp. 258-260.
N. J. A. Williams, in ZCP 34 (1975), pp. 337-338.

5690.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 5 (no. 17, 1976), pp. 1-184.

5693.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 5 (no. 18, 1977-1978), pp. 185-304.

5695.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 5 (no. 20, 1980-1981), pp. 395-472.

5697.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 6 (no. 21, 1982), pp. 1-108.

5698.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 6 (no. 24, 1986), pp. 300-419.

5699.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 7 (no. 25, 1987), pp. 420-522.

5700.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 7 (no. 26, 1988), pp. 523-618.

5701.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 8 (no. 1, 1989-1990), pp. 1-144.

5702.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 8 (no. 2, 1991), pp. 145-303.

5758.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 8 (no. 31, 1995), pp. 515-624.

5760.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 8 (no. 32, 1996), pp. 625-738.

5703.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 9 (no. 35, 1999), pp. 1-172.

5704.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 9 (no. 37, 2001), pp. 285-453.

5762.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 10 (no. 39, 2003), pp. 1-146.

5764.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 10 (no. 40, 2004), pp. 147-296.

16375.
Cumann Seanchais Bhreifne
Vol. 11 (no. 44, 2008), pp. 533-766.

8488.
Cumann Seanchais Bhreifne

15221.
Cumann Seanchais Bhreifne

16703.
Cumann Seanchais Bhreifne

16705.
Cumann Seanchais Bhreifne

19048.
Cumann Seanchais Bhreifne

19051.
Cumann Seanchais Bhreifne