2877.
Ó hUiginn (Ruairí) (ed.): Oidhreacht na lámhscríbhinní / in eagar ag Ruairí Ó hUiginn.
LCC, 34. Maigh Nuad: An Sagart, 2004. 317 pp.
2878.
Ó Corráin (Donnchadh): Cad d’imigh ar lámhscríbhinní na hÉireann?
In LCC 34 (2004), pp. 7–27.
Examines the preservation and destruction of medieval manuscripts in Ireland after the Middle Ages, specially during the Tudor reconquest of Ireland and the English civil wars.

2879.
Ó Muraíle (Nollaig): Athchuairt ar lámhscríbhinní Chonnacht.
In LCC 34 (2004), pp. 28–104.
Provides a survey of Connacht MS material covering the period from the earliest extant document, dated to c. 1227, to the early 19th century.

2880.
Nic Dhonnchadha (Aoibheann): Eagarthóir, téacs agus lámhscríbhinní: Winifred Wulff agus an Rosa Anglica.
In LCC 34 (2004), pp. 105–147.
Discusses the textual history of this medical tract. Aguisín 1: List of texts from Rosa Anglica edited by W. W.; Aguisín 2: Manuscripts and contents of Rosa Anglica; Aguisín 3: Interpolations found in Rosa Anglica.

2881.
Ó Macháin (Pádraig): ‘A llebraib imdaib’: cleachtadh agus pátrúnacht an léinn, agus déanamh na lámhscríbhinní.
In LCC 34 (2004), pp. 148–178.
Discusses the method of work of scribes, with special regard to the Book of Leinster.

2882.
Ní Úrdail (Meidhbhín): Seachadadh Cath Cluana Tarbh sna lámhscríbhinní.
In LCC 34 (2004), pp. 179–215.

2883.
Ó Conchúir (Breandán): Faighreadh file san 18ú haois.
In LCC 34 (2004), pp. 216–235.
Discusses the training of poets, examining in particular the cases of Eoghan Ruadh Ó Súilleabháin and Mícheál Óg Ó Longáin.

2884.
Ní Dheá (Eilís): Pátrúin agus pátrúnacht i gContae an Chláir san 18ú haois.
In LCC 34 (2004), pp. 236–256.
Examines the relationship between the gentry of County Clare (specially the Loughlins, the MacNamaras, the MacDonnells and the O’Briens) and the scribes they employed.

2885.
Ó Drisceoil (Proinsias): Lámhscríbhinní agus an léitheoir coitianta sna 19ú haois: John O’Daly agus foinsí Reliques of Irish Jacobite poetry.
In LCC 34 (2004), pp. 257–315.