2662.
Saga och Sed: Kungliga Gustav Adolfs Akademiens Årsbok.
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
0586-5360

Classifications:

7670.
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur