2064.
Breatnach (Liam) (ed.), McCone (Kim) (ed.), McManus (Damian) (ed.), Ó Háinle (Cathal) (ed.), Williams (Nicholas) (ed.): Stair na Gaeilge: in ómós do Phádraig Ó Fiannachta / in eagar ag Kim McCone, Damian McManus, Cathal Ó Háinle, Nicholas Williams, Liam Breatnach.
Maigh Nuad: Roinn na Sean-Ghaeilge, Coláiste Phádraig, 1994. xxiv + 905 pp.
A collection of monographs on the historical stages of Irish and the modern dialects, including Scottish Gaelic and Manx.

Rev. by
Pádraig A. Breatnach, in Medelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 6/1 (1996), pp. 22-23.
William J. Mahon, in CMCS 33 (Summer, 1997), pp. 94-97.
Máirtín Ó Murchú, in Éigse 30 (1997), pp. 171-195.
Ó Fiannachta (Pádraig) (hon.)

Classifications:

2079.
Ó Héalaí (Pádraig): Fear an leabhair: Pádraig Ó Fiannachta.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 1–21.
Ó Fiannachta (Pádraig) (hon.)

2068.
Ahlqvist (Anders): Litriú na Gaeilge.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 23–59.

2069.
McCone (Kim): An tSean-Ghaeilge agus a réamhstair.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 61–219.
Italian translation: L’irlandese antico e la sua preistoria / a cura di Elisa Roma. Numero speciale di Studi Celtici. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2005.
Roma (Elisa) (trans.)

2066.
Breatnach (Liam): An Mheán-Ghaeilge.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 221–333.
Italian translation: Il Medioirlandese = Middle Irish: a translation into Italian of the Gaelic text An Mheán-Ghaeilge by Liam Breatnach / translated from the Gaelic with notes by Elisa Roma; with a foreword by Ruairí Ó hUiginn. Lewiston, etc.: Edwin Mellen, 2013.

Rev. by
Jürgen Uhlich, in JCeltL 16 (2015), pp. 157-164 (transl.).

2070.
McManus (Damian): An Nua-Ghaeilge Chlasaiceach.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 335–445.

2071.
Williams (Nicholas): Na canúintí a theacht chun solais.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 447–478.

2072.
Ua Súilleabháin (Seán): Gaeilge na Mumhan.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 479–538.

2073.
Ó hUiginn (Ruairí): Gaeilge Chonnacht.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 539–609.

2074.
Hughes (Art): Gaeilge Uladh.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 611–660.
Add. & corr. in SAM 16/1 (1994) pp. 125–132.

2075.
Watson (Seosamh): Gaeilge na hAlban.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 661–702.

2076.
Williams (Nicholas): An Mhanainnis.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 703–744.

2077.
Ó Háinle (Cathal): Ó Chaint na ndaoine go dtí an Caighdeán Oifigiúil.
In Stair na Gaeilge (1994), pp. 745–793.