18695.
Mac Murchaidh (Ciarán): Cruinnscríobh na Gaeilge.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2002. 245 pp.
2nd, augm. ed., 2004. 280 pp. + 1 CD ROM.

Classifications: