18684.
Ó Muircheartaigh (Peadar) (ed.), Walsh (John) (ed.): Ag siúl an bhealaigh mhóir: aistí in ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil / John Walsh agus Peadar Ó Muircheartaigh, eagarthóirí.
Baile Átha Cliath: Leabhair COMHAR, 2016. 480 pp.
Rev. by
Charles Dillon, in Comhar Taighde 4 (2018), doi:10.18669/ct.2018.06.
Mac Congáil (Nollaig) (hon.)