17950.
Rootseler (Mick van), Toorians (Lauran): Manx: Keltische taal en cultuur van het Eiland Man / onder redactie van Mick van Rootseler, Lauran Toorians.
Utrecht: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 1997. 52 pp.

Classifications: