17941.
Sallabank (Julia): Hizkuntzaren biziberritzerako politika eraginkorra: nolakoa izan liteke?
In Bat 98/1 (2016), pp. 147–173.
[(In Basque:) An effective policy of language revitalization: what should it be?]

Classifications: