17930.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej.
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
1425-1817
17931.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 28 (2010)
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach