17917.
Neophilologica Sandeciensia.
Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
17918.
Neophilologica Sandeciensia 6 (2012)
Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej