17855.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
17866.
Slatinská (Anna): Revitalizácia írskeho jazyka v meste Galway.
In Nová filologická revue 7/2 (Dec., 2015), pp. 30–40.
[(In Slovak): Revitalization of the Irish language in the city of Galway.] With English abstract.