17817.
Folia orientalia.
Komisja Orientalistyczna, Polska Akademia Nauk (Oddział w Krakowie)
0015-5675
17818.
Komisja Orientalistyczna, Polska Akademia Nauk (Oddział w Krakowie)