17774.
Seminaria naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; seria A i B 6 (2007)
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
17775.
Cisło (Anna): Oficjalne języki w państwie irlandzkim.
In SeminNWTN 6 (2007), pp. 45–50.