17773.
Seminaria naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; seria A i B.
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
1642-848X
17774.
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe