17710.
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; seria A.
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
0371-4756
17711.
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; seria A 51 (1997)
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe