17453.
Jazyk a kultúra.
Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
1338-1148
17454.
Jazyk a kultúra 17–18 (2014)
Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity