17427.
Academic journal of modern philology.
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
2299-7164 (Print), 2353-3218 (Online)
17428.
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu