17400.
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
17401.
Bloch-Rozmej (Anna): Element interactions at domain edges.
In Roczniki Humanistyczne 57/5 (2009), pp. 147–161.