17380.
Bat: soziolinguistika aldizkaria.
Soziolinguistika Klusterra
1130-8435
17940.
Bat: soziolinguistika aldizkaria. 98/1 (2016)
Soziolinguistika Klusterra

17381.
Bat: soziolinguistika aldizkaria. 102/1 (2017)
Soziolinguistika Klusterra