17380.
Bat: soziolinguistika aldizkaria.
Soziolinguistika Klusterra
1130-8435
17940.
Soziolinguistika Klusterra

17381.
Soziolinguistika Klusterra