17366.
Lingua Posnaniensis: czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu 57/2 (2015)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
17367.
Blažek (Václav): Indo-European nominal o-stems and [the] question of their origin.
In LP 57/2 (2015), pp. 7–16.