17313.
Linguistica Brunensia.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
1803-7410 (Print), 2336-4440 (Online)
Continues Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A, Řada jazykovědná, 1952–2008.
17314.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta