17263.
Lingua Posnaniensis: czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu 43 (2001)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
17264.
Falileyev (Alexander): Welsh call, Cornish cal, early Irish callait.
In LP 43 (2001), pp. 89–94.